divendres, 28 de juny del 2013

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1: 50.000. BLANES (365)

Per J. Gesti, M. Jover, R. Lapeña, G. Mercadal i L. Vilar 

Informació prèvia
El mapa amb els elements geomètrics i la base de dades està en format d'exportació d’ESRI (e00).

La llegenda explicativa dels codis utilitzats a la base de dades està en format de fitxer PDF.

Mots clau
Mapa de vegetació, Blanes, Costa Brava, la Selva.

Citació bilbiogràfica
GESTI, J.; JOVER, M.; LAPEÑA, R.; MERCADAL, G. & VILAR, L. 2009. Mapa de vegetació de Catalunya, 1: 50.000. Blanes (365). Universitat de Barcelona & Departament de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona..Per a més informació consulteu el lloc web del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php#veg

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1: 50.000. SANT FELIU DE GUÍXOLS (366)

Per J. Gesti, R. Lapeña, G. Mercadal i L. Vilar 

Informació prèvia
El mapa amb els elements geomètrics i la base de dades està en format d'exportació d’ESRI (e00).

La llegenda explicativa dels codis utilitzats a la base de dades està en format de fitxer PDF.

Mots clau
Mapa de vegetació, Sant Feliu de Guíxols, Costa Brava, Baix Empordà.

Citació bilbiogràfica
GESTI, J.; LAPEÑA, R.; MERCADAL, G. & VILAR, L. 2008. Mapa de vegetació de Catalunya, 1: 50.000. Sant Feliu de Guíxols (366). Universitat de Barcelona & Departament de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona.Per a més informació consulteu el lloc web del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php#veg

dijous, 27 de juny del 2013

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1: 50.000. GIRONA (334)

Per J. Font García, J. Gesti, M. Jover, R. Lapeña, G. Mercadal i L. Vilar 

Informació prèvia
El mapa amb els elements geomètrics i la base de dades està en format d'exportació d’ESRI (e00).

La llegenda explicativa dels codis utilitzats a la base de dades està en format de fitxer PDF.

Mots clau
Mapa de vegetació, Girona, Gavarres, Baix Empordà, Gironès

Citació bilbiogràfica
FONT GARCÍA, J.; GESTI, J.; JOVER, M.; LAPEÑA, R.; MERCADAL, G. & VILAR, L. 2007. Mapa de vegetació de Catalunya, 1: 50.000. Girona (334). Universitat de Barcelona & Departament de Medi Ambient i Habitatge.Per a més informació consulteu el lloc web del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php#veg